torsdag 25 september 2008

En evighet i Tanger av Faustin Titi och Eyoum Ngangué


Förlaget Trasten gav 2007 ut en Evighet i Tanger som handlar om en ung man, Gwawa, från Gnasville, en fiktiv afrikansk stad, som befinner sig i Tanger för att försöka ta sig till Europa i hopp om ett bättre liv. Han har lämnat sitt hemland på grund av ekonomiska och politiska skäl. Serien skildrar hur Gawa lämnat landet och sysslolösheten i Tanger i väntan på chansen att komma till Europa. Duon har tidigare gjort Le flic de Gnasville som enligt förlaget erhållit priser i Europa.


Seriens skildring av huvudpersonens försök att nå Europa känns äkta liksom tillvaron i Afrika och detta beror antagligen på att upphovsmännen båda är afrikaner från Kamerun respektive Elfenbenskusten. Resan mot det hägrande målet Europa skildras i makligt berättartempo utan stora åtbörder men blir mot bakgrund av berättelsen ändå dramatisk. Om det hade varit upphovsmännens önskan att göra en dramatisk och spännande berättelse hade de säkerligen kunnat göra det eftersom ingredienserna finns där. Jag tror dock inte att det varit upphovsmännens avsikt utan de har velat skildra det som slår an tonen för albumet redan från början nämligen sysslolösheten och även utsattheten hos en flykting/migrant. Teckningsstilen och tempot bidrar till att skildringen fungerar och stärker den känsla som förmedlas. En intressant och tankeväckande serie med ett annorlunda perspektiv där det sävliga tempot både är en fördel och en nackdel. Att skildringen av personerna är ytlig och det hela mer är en betraktelse kring tillvaron gör att jag inte sugs in i berättelsen trots att dramatiken finns där.

Inga kommentarer: